Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo

Đào Tạo Hàng Hóa Nguy Hiểm Đường Biển (IMDG) tại Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh

 ĐÀO TẠO VỀ HÀNG HÓA NGUY HIỂM ĐƯỜNG BIỂN IMO(IMDG), khóa đào tạo về Hàng hóa nguy hiểm đường biển IMO (IMDG) tại Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, HCM và các tỉnh

 ĐÀO TẠO KHÓA HỌC VỀ HÀNG HÓA NGUY HIỂM ĐƯỜNG BIỂN IMO (IMDG) 

Đào tạo chứng chỉ Đại Lý Tàu Biển

KHÓA HỌC CẤP CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ TÀU BIỂN KHÓA HỌC ĐẠI LÝ TÀU BIỂN DÀNH CHO NỘI DUNG ĐÀO TẠO ĐẠI LÝ TÀU BIỂN CHO NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ TÀU BIỂN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HỌC VUI LÒNG LIÊN HỆ

Chứng chỉ Quản lý và khai thác vận tải đường bộ

Khóa học Sơ cấp nghề Khai thác vận tải đường bộ , QUẢN TRỊ KINH DOANH VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ, CHỨNG CHỈ SƠ CẤP VẬN TẢI, ĐIỀU HÀNH VẬN TẢI CHỨNG CHỈ SƠ CẤP CHUYÊN NGÀNH VẬN TẢI, CHỨNG CHỈ SƠ CẤP VẬN TẢI, ĐIỀU HÀNH VÀ KHAI THÁC VẬN TẢI, Chứng chỉ sơ cấp ngành vận tải (Chứng chỉ Sơ cấp Quản trị, điều hành và khai thác vận tải đường bộ)

Khóa Đào Tạo Hàng Hóa Nguy Hiểm Đường Biển IMDG bản cập nhật mới

 ĐÀO TẠO VỀ HÀNG HÓA NGUY HIỂM ĐƯỜNG BIỂN IMO(IMDG), khóa đào tạo về Hàng hóa nguy hiểm đường biển IMO (IMDG) tại Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, HCM và các tỉnh

 ĐÀO TẠO KHÓA HỌC VỀ HÀNG HÓA NGUY HIỂM ĐƯỜNG BIỂN IMO (IMDG) 

Khai giảng khóa học chứng chỉ Sơ cấp Vận tải, Điều hành vận tải

CHỨNG CHỈ SƠ CẤP VẬN TẢI, ĐIỀU HÀNH VẬN TẢI CHỨNG CHỈ SƠ CẤP CHUYÊN NGÀNH VẬN TẢI, CHỨNG CHỈ SƠ CẤP VẬN TẢI, ĐIỀU HÀNH VÀ KHAI THÁC VẬN TẢI, Chứng chỉ sơ cấp ngành vận tải (Chứng chỉ Sơ cấp Quản trị, điều hành và khai thác vận tải đường bộ)

Chứng chỉ sơ cấp ngành vận tải, điều hành và khai thác vận tải

CHỨNG CHỈ SƠ CẤP CHUYÊN NGÀNH VẬN TẢI, CHỨNG CHỈ SƠ CẤP VẬN TẢI, ĐIỀU HÀNH VÀ KHAI THÁC VẬN TẢI, Chứng chỉ sơ cấp ngành vận tải (Chứng chỉ Sơ cấp Quản trị, điều hành và khai thác vận tải đường bộ) 

KHÓA HỌC CHỨNG CHỈ SƠ CẤP CHUYÊN NGÀNH VẬN TẢI

QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH VÀ KHAI THÁC VẬN TẢI

 

Để được phép hoạt động, kinh doanh trong lĩnh vực vận tải đường bộ, thì người trực tiếp điều hành, giám đốc, quản lý... các doanh nghiệp vận tải cần có Chứng chỉ sơ cấp ngành vận tải (Chứng chỉ Sơ cấp Quản trị, điều hành và khai thác vận tải đường bộ) trở lên. Được quy định cụ thể trong Nghị định số 10/2020/NĐ-CP, ngày 17/01/2020 quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Trong đó trước ngày 31/12/2021 và sau này nếu người đứng đầu, người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải của doanh nghiệp nếu chưa có chứng chỉ, trình độ chuyên môn vận tải thì phải bổ sung theo quy định tại điểm d, điều 67 Luật giao thông đường bộ 2008.

Đào tạo Nghiệp vụ Nghề thuyền, máy trưởng, thuyền viên, thợ máy tàu cá

 hợp tác với các trường trực thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức đào tạo các lớp thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá hạng Nhỏ, hạng Tư, hạng Năm , Nghiệp vụ thuyền viên và thợ máy tàu cá (chứng chỉ tàu cá) cho các đối tượng có nhu cầu trên toàn quốc